Het secundaire onderwijs / de middelbare school

Als kinderen de basisschool met succes hebben afgemaakt kunnen ze doorstromen naar het secundaire onderwijs. Dit voortgezet onderwijs duurt ook zes jaar. Deze zes jaar worden opgedeeld in 2 x 3 jaar: het “secundair collegiale” en het “secundair qualifiant”. Dit staat bekend als het “college” en het “lycee”. De zes jaar basisschool en de 3 jaar college vormen samen 9 jaar fundamenteel onderwijs dat voor iedereen verplicht is. Tijdens het college krijgen leerlingen per week 35 uur les in de volgende vakken: Arabisch (MSA), godsdienstonderwijs, sociale vakken (geschiedenis, geografie en maatschappijleer), Frans, wiskunde, natuurkunde, lichamelijke opvoeding, kunst/handarbeid, muziek en twee onduidelijke vakken met de namen « La Culture Féminine” of “l’Initiation à la technologie”. Het onderwijs wordt gegeven in het Arabisch. Na drie jaar ontvangt men een certificaat genaamd BEC (Brevet d’Enseignement Collégial). Met dit diploma op zak kunnen leerlingen doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs, of naar het lycee.

Als leerlingen verder gaan op het lycee moeten ze een profiel voor het “baccalaureaat” (afgekort tot Bac) = het eindexamen kiezen. Hiervoor zijn vier opties:

·Bac littéraire (talen);

·Bac scientifique (bètawetenschappen);

·Bac technique (techniek);

·Bac économique (economie)

De laatste twee jaar van het lycee bereiden voor op dit baccalaureaat. Een Marokkaans baccalaureat staat gelijk met ” ruim een HAVO diploma”.

In de grote steden zijn er voldoende collèges en lycea, maar op het platteland, waar bovendien een veel geringer aantal kinderen doorstroomt naar het secundaire onderwijs, zijn de colleges en de lycea geconcentreerd in de kleine stedelijke kernen. Dit betekent dat kinderen doordeweeks op een internaat bij de school wonen en alleen in het weekend naar huis gaan. Er bestaan altijd aparte scholen en internaten voor meisjes en jongens.

Het landelijke gemiddelde slagingspercentage voor het Bac is na de eerste rond ongeveer 35% en na de herkansingen ongeveer 47%. Hierbij zijn er wel grote verschillen tussen de verschillende profielen. Het slagingspercentage bij de Bac scientifique ligt op 70%, bij de Bac litteraire is dit slechts 30%.

Als leerlingen hun Bac hebben gehaald kunnen ze doorstromen naar het “enseignement supérieur” (het hoger beroepsonderwijs) of de universiteit. Sommige vervolgopleidingen accepteren echter ook studenten die hun Bac (net) niet hebben gehaald. Anders kunnen deze leerlingen alsnog doorstromen naar het “enseignement professionelle” (het middelbaar beroepsonderwijs).

(Bron NIMR.nl)