Gebruik persoonsgegevens NaarMaroc.nl

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de NaarMaroc.nl uw persoonsgegevens verzamelen en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de NaarMaroc.nl persoonsgegevens van u:

•    Wanneer u producten en/of diensten via de NaarMaroc.nl afneemt. Dit kan via onze website, en partners.
•    Wanneer u contact heeft met de NaarMaroc.nl. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van de chatfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) websites inclusief apps of ons via social media benadert;
•    Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
•    Om leden/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, waarbij de NaarMaroc.nl rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en  interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) websites (inclusief gebruikte de Marokko -app).