GIF Belgium 2 728x90

Ondernemingsvormen

Buitenlandse investeerders mogen in Marokko een onderneming opzetten waarin zij een meerderheidsbelang hebben. Slechts in een klein aantal sectoren is dit niet toegestaan: in de landbouw, fosfaatindustrie en mijnbouw, de verzekeringsbranche en de farmaceutische industrie.

Rechtsvormen

De meest voorkomende bedrijfsvormen zijn:

  • de naamloze vennootschap (Société Anonyme)

  • besloten vennootschap (Société à Responsabilité Limitée, S.A.R.L.)


Andere bedrijfsvormen zijn de Société en Participation (joint venture), Société en Nom Collectif, de Société en Commandité Simple en de Société en Commandité par Actions