Ondernemingsvormen

Buitenlandse investeerders mogen in Marokko een onderneming opzetten waarin zij een meerderheidsbelang hebben. Slechts in een klein aantal sectoren is dit niet toegestaan: in de landbouw, fosfaatindustrie en mijnbouw, de verzekeringsbranche en de farmaceutische industrie.

Rechtsvormen

  1. Eenmanszaak (entreprise individuelle): dit is de meest eenvoudige vorm van een bedrijf en wordt beheerd door één persoon. De eigenaar is persoonlijk aansprakelijk voor alle financiële verplichtingen van het bedrijf.
  2. Vennootschap onder firma (société en nom collectif): deze vorm van bedrijf is eigendom van twee of meer personen die elk een deel van de winst en verlies delen. Elke partner is persoonlijk aansprakelijk voor de financiële verplichtingen van het bedrijf.
  3. Commanditaire vennootschap (société en commandite simple): dit is vergelijkbaar met een vennootschap onder firma, maar er zijn twee soorten partners: beherende en stille vennoten. De beherende vennoten zijn verantwoordelijk voor het beheer van het bedrijf en zijn persoonlijk aansprakelijk voor de financiële verplichtingen van het bedrijf, terwijl de stille vennoten alleen financieel bijdragen en niet betrokken zijn bij het beheer van het bedrijf.
  4. Besloten vennootschap (société à responsabilité limitée. S.A.R.L): dit is een vennootschap waarbij de aansprakelijkheid van de vennoten beperkt is tot hun inbreng in het kapitaal van het bedrijf. Dit betekent dat de persoonlijke financiële verplichtingen van de eigenaren beperkt zijn tot hun aandelen in het bedrijf.
  5. Naamloze vennootschap (société anonyme): dit is een vennootschap waarvan het kapitaal verdeeld is in aandelen. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot hun inbreng in het kapitaal van het bedrijf. Een naamloze vennootschap is doorgaans groter dan een besloten vennootschap en wordt vaak gebruikt voor beursgenoteerde bedrijven.

  Het is belangrijk om op te merken dat er nog andere bedrijfsvormen mogelijk zijn in Marokko, zoals coöperaties en commanditaire vennootschappen op aandelen. Het kiezen van de juiste bedrijfsvorm hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte van het bedrijf, de aansprakelijkheid van de eigenaren en de manier waarop de winsten worden verdeeld. Het is daarom aan te raden om juridisch advies in te winnen voordat je een bedrijf opzet in Marokko.

Translate