Consulaire formulieren

Op deze pagina kun je verschillende consulaire formulieren downloaden.

Aanvraagformulier C.I.N

De nationale identiteitskaart(C.I.N) is een officieel identiteitsbewijs en wordt afgegeven door het Marokkaans Ministerie van Binnenlandse Zaken op de leeftijd van  12 jaar. De kaart kan worden aangevraagd ALLEEN ALS ER GELIJKTIJDIG EEN PASPOORT AANVRAAG INGEDIEND WORDT. De kaart heeft een verlengbare geldigheidsduur van 10 jaar en is verplicht voor alle Marokkanen, zowel in Marokko als in het buitenland. In Marokko is de identiteitskaart het belangrijkste stuk voor het aanleggen van alle administratieve dossiers en wordt deze vereist als identiteitsbewijs bij de Marokkaanse overheden en bancaire instellingen. Het Consulaat vereist eveneens de nationale identiteitskaart om te kunnen voorzien in de gevraagde consulaire dienstverlening (Legalisatie van documenten, afgifte, vervanging of verlenging van paspoorten, afgifte van het trouwboekje of de opmaak van een huwelijksakte). De afdeling van de nationale identiteitskaart binnen dit Consulaat Generaal is belast met het vervullen van alle nodige formaliteiten voor de identificatie van onze onderdanen, de afgifte, verlenging en wijziging van de Nationale Identiteitskaart (C.I.N).

Download Aanvraagformulier C.I.N Marokkaanse ID

Biometrisch paspoort

Met ingang van 8 februari 2010 worden aanvragen in behandeling genomen voor een Biometrisch Paspoort. Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen GRATIS een aanvraag indienen voor een Biometrisch paspoort, en hoeven dus geen LEGES te betalen.

De voorwaarden voor het aanvragen van een Biometrisch Paspoort zijn:

  •        In het bezit zijn van de nieuwe Elektronisch Carte National (CIN)
  •        2 pasfoto’s
  •        Correct en volledig ingevuld aanvraagformulier

Download aanvraagformulier biometrisch paspoort

Visum voor Marokko

Buitenlanders die een visum nodig hebben(een verblijf langer dan 3 maanden in Marokko), dienen volgende documenten te overleggen:

  •         Paspoort dat minimaal nog  6 maanden geldig is
  •         Nationale identiteitskaart of verblijfsvergunning indien de aanvrager niet uit het gastland komt.
  •         2 recente pasfoto’s.
  •         Elk document dat de aanvraag kan staven (uitnodiging, bewijs van huisvesting, inkomsten etc.)
  •         1 Ingevulde inlichtingenformulieren van het consulaat

N.B: EU-inwoners en inwoners van landen waarmee Marokko verdragen afgesloten heeft over de wederkerige afschaffing van visa, zijn hiervan vrijgesteld. De visumaanvragen worden door dit Consulaat Generaal aan het oordeel onderworpen van het Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Download aanvraagformulier  visum Marokko