Onderwijs in Marokko

Click op één van onderstaande onderwerpen om verder te gaan

Op deze pagina vind je informatie over hoe het Marokkaanse onderwijs georganiseerd is. Daarnaast vind je hier ook het overzicht van de Marokkaanse universiteiten.

Publieke onderwijs: van peuterklas tot eindexamen

Het Marokkaanse publieke onderwijs betreft het onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. Het onderwijs is verdeeld in een “basisschool” voor kinderen van 6-12 jaar en de “middelbare school” verdeeld over twee soorten onderwijs: het collège, voor kinderen van 12-15 jaar en het Lycee voor kinderen van 15-18 jaar. Sinds 2002 wordt er ook geprobeerd peuteronderwijs voor kinderen van 4 tot 6 jaar aan te bieden. Hoewel er veel is gedaan om er voor te zorgen dat alle kinderen naar school gaan, is het percentage schoolgaande kinderen nog steeds geen 100%. Vooral de deelname op het platteland en dan met name die van de meisjes blijft achter. Het publieke onderwijs kampt verder met een structureel gebrek aan middelen en het gebruik van verouderde lesmethoden.

Translate