Btw


In Marokko wordt btw berekend over alle transacties die in Marokko worden uitgevoerd door personen die, op regelmatige of incidentele basis, goederen kopen om door te verkopen; transacties uitvoeren van industriële, commerciële of artisanale aard; professionele diensten verlenen of bij importtransacties betrokken zijn. De nationaliteit of ingezetenschap van de betrokkenen is hierbij irrelevant. De btw op diensten wordt geheven in het land waar de dienst geleverd wordt. Als een Nederlands bedrijf btw op diensten in rekening brengt bij een Marokkaans bedrijf, dient de gehele factuur, inclusief btw, aan het Nederlandse bedrijf betaald te worden. Nederlandse dienstverlenende bedrijven die zakendoen in Marokko maar er niet gevestigd zijn, moeten zich via een officieel erkende tussenpersoon registreren bij het ministerie van Financiën in verband met de afdracht van btw.