Varen in Marokko

Boot/plezierjacht douane

Je kunt je boot/plezierjacht via de douane tijdelijk invoeren. De boot/plezierjacht  mag maximaal 6 maanden per jaar op één tenaamstelling in Marokko verblijven. Je kunt de Marokko verlaten zonder de boot/plezierjacht  uit te voeren alleen dien je het termijn van 6 maanden niet overschrijden. Hieronder vind je het douane formulier dat nodig is om de boot/plezierjacht tijdelijk in te voeren.

Download formulier tijdelijke invoer van plezierjacht of boot

Verzekering en vergunning

Om op Marokkaanse wateren te mogen varen dient de boot/plezierjacht verzekerd te zijn.Bij de ANWB heb je verschillende verzekeringen voor jouw plezierjacht. Verder heb je een vaarvergunning nodig om het water op te mogen. Deze vergunning kun je bij de plaatselijke autoriteiten verkrijgen.

Bemanningslijst

Bij aankomst gaat u met 2 ingevulde lijsten naar de douane of havenmeester. Eén exemplaar is voor de havenmeester. Het andere exemplaar neemt u,
voorzien van stempel en handtekening van de havenmeester , mee terug aan boord. U kunt dan altijd aantonen waar u bent geweest en dat u zich heeft
gemeld. Als u zich meldt bij de douane, heeft u de paspoorten en (eventuele) visa vanalle bemanningsleden bij u evenals de bemanningslijst. Neemt u een bemanningslijst mee, zorg voor voldoende kopieën.
Een lijst van opvarenden is nodig wanneer u buiten het Schengen-gebied komt. Inde praktijk ligt die grens bij 12 mijl buitengaats;
• wanneer u vertrekt naar of komt van buit en het Schengen-gebied dan dient u zich te melden bij een grensdoorlaatpost. Daar geeft u een lijst van opvarenden in tweevoud af. Die worden door de Marechaussee of de Rivier Politie afgestempeld. U krijgt één lijst terug voor gebruik aan boord;
• in buitenlandse havens volgt u dezelfde procedure.
• indien u van buiten het Schengen-gebied in een andere haven aankomt dan een grensdoorlaatpost, neemt u(telefonisch) contact op met de dichtstbijzijnde
Zeehavenbrigade van de Koninklijke Marechaussee. U hoort dan of u kunt doorvaren of een andere procedure moet volgen.
• zorg ervoor dat u en uw mede-opvarenden zich altijd kunnen legitimeren met een geldig paspoort of geldige Europese Identiteitskaart
• houdt er rekening mee dat controle overal plaats kan vinden, niet alleen in grensdoorlaatposten.
Download hieronder de blanco bemanningslijst