Trouwboekje

Benodigde documenten voor het verkrijgen van een trouwboekje voor Recent gehuwd koppel:

 •       Kopie gewaarmerkt conform afschrift van de huwelijks- of scheidingsakte

 •       Kopie van de nationale identiteitskaart van beide echtgenoten (recto verso)

 •       2 foto’s van de aanvrager

 •       Integrale kopie van de geboorteakte van de aanvrager of kopie van het trouwboekje van de vader

 •      Verklaring op erewoord dat u nooit eerder een trouwboekje gehad heeft

 •      Integrale kopie van de geboorteakte van de echtgenote (register) als zij in Marokko geboren is of een uittreksel van de geboorteakte of een kopie van het trouwboekje van de vader als ze in Nederland geboren is


Benodigde documenten voor het verkrijgen van een trouwboekje voor Gehuwd koppel met kinderen

 •   Kopie gewaarmerkt conform afschrift van de huwelijks- of scheidingsakte

 •   Kopie van de nationale identiteitskaart van beide echtgenoten (recto verso)

 •   2 foto’s van de aanvrager

 •   Integrale kopie van de geboorteakte van de aanvrager of kopie van het trouwboekje van de vader

 •   Verklaring op erewoord dat u nooit eerder een trouwboekje gehad heeft

 •   Integrale kopie van de geboorteakte van de echtgenote (register) als zij in Marokko geboren is of

 •  een uittreksel van de geboorteakte of een kopie van het trouwboekje van de vader als ze in Nederland geboren is

 • Geboorte uittreksel van elk van de kinderen.


Dit Consulaat kan enkel trouwboekjes afgeven aan personen die in Nederland geboren zijn.
De echtgenote, de ex-echtgenote of de wettelijke gemachtigde heeft recht op een kopie gewaarmerkt conform afschrift van het trouwboekje.
Op het moment van de aanvraag is het verplicht originele documenten te overleggen. Personen die geboren zijn in Marokko kunnen een trouwboekje verkrijgen bij de burgerlijke stand van hun geboorteplaats in Marokko.
Indien de persoon in kwestie niet naar Marokko kan reizen, kan hij zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde met een door dit consulaat afgegeven machtiging om dit document te verkrijgen.