Starten van een onderneming in Marokko

Veel Marokkanen in Nederland en België willen ooit een eigen onderneming opzetten in Marokko.

In de praktijk is de drempel vaak te hoog om deze stap te zetten. Het ontbreekt vaak aan het administratieve en procedureel inzicht om een bedrijf van de grond te krijgen. Ook speelt de taal barrière vaak een rol. Documenten zijn vaak in het Frans of Arabisch.

Op deze pagina wordt de procedure voor het opzetten van een bedrijf (in de dit geval een SARL, dit is de meest voorkomende bedrijfsvorm ) omschreven.

Stap Actie Benodigde tijd Kosten
Stap 1. Verkrijg een “Certificat Négatif” online, waarin de *naam van het bedrijf registreert bij de regionale investeringsmaatschappij  (CRI, Centre Regional d’Investissement)

De Certificat Négatif kan worden verkregen in persoon of online

op: www.directinfo.ma      

 

*Vijf namen voor de onderneming bedenken.

1 dag 230 (MAD 210 + 20 droits de timbres)
Stap 2. Betalen zegelrecht op het kantoor van de burgemeester (gemeente, wilaya)

 

Het kantoor van de burgemeester controleert de identiteit van de persoon die het documentondertekent.                                                                                                  

1 dag 20 dirhams per pagina + 10 dirhams
Stap 3. Documenten deponeren bij CRI om zich te registreren bij het ​​ministerie van Financiën voor octrooi-belasting, bij de Kamer van koophandel, bij de sociale zekerheid en de belastingen.

 

  1. De aanvrager download een registratie formulier
    (formulaire unique déclaration de création d’entreprise, zie onder aan deze pagina)
  2. Met het ingevulde formulier, geeft de aanvrager de documenten van de oprichting bij het CRI af. Het Centre Regionald’Investissement (CRI) concentreert zich op de volgende procedures:

– Storting van statuten en inschrijving bij de kamer van Koophandel en de Bedrijfsinschrijving.
– “Patente” fiscaal nummer.
– Twee mededelingen: in een juridisch tijdschrift en in het Staats Courant.
– Verklaring van fiscaal bestaan​​.
– Sociale zekerheid
– Legalisering van juridische boeken.

1 week

Publicatie in de Staatscourant max 30 dagen.

Stap 4. Bij het indienen van het formulier en van alle documenten, publiceert de initiatiefnemer tekst ter bekendmaking in beide publicaties (dat wil zeggen, de juridische krant en het staatsblad).

  1. De tekst moet in het Arabisch en getypt zijn. De CRI coördineert het publicatieproces. Hoewel de bekendmaking binnen 30 dagen in de Staatscourant is gepubliceerd,is een   ontvangstbewijs van de indiening van de bekendmaking genoeg voor  het indienen van de kenteken bewijzen van de Rechtbank(kamer)van Koophandel.
  2. In ongeveer een week tijd, ontvangt de aanvrager het”patente”,   de fiscale identificatie,het commerciële kentekenbewijs, juridische boeken, en de registratie van sociale zekerheid (CNSS registratie). Als een nieuwe dienst, kan de ondernemer vragen per sms te worden gewaarschuwd wanneer de documenten klaar zijn.

 

350 DH (registratie bij handelsregister)

200 DH (registratie van de leasing)

150 DH publicatierecht
(8-9 DH / regel in zakenkrant,

4 DH / regel in staatskrant.

Stap 5. Indienen van een verklaring bij het ministerie van Arbeid

 

  1. Volgens artikel 135 van het Wetboek van Arbeid, moet elk bedrijf dat werknemers wil inhuren het ministerie van Arbeid informeren over de openstelling van dat bedrijf.
  1. De verklaring moet door de werkgever worden ondertekend en opgestuurd worden naar de
    publiek agent die verantwoordelijk is voor de inspectie.
1 dag Gratis
Stap 6. Maken van een bedrijfslogo stempel en briefpapier.

Algemene voorwaarden;

De nieuwe fiscale wet stelt een vaste vergoeding van 1.000 DH voor bedrijven, waarvan het geplaatste kapitaal niet meer dan 500 000 DH bedraagt. Vóór deze kosten was een evenredig recht van 1% van het   geplaatste kapitaal dat niet meer dan 500 000 DH bedraagt.

Download formulieren

Formulaire unique déclaration de création d’entreprise

Formulaire personne morale (Français)

Algemene bannerset