728 x 90 Iberia NL

Import documenten

Het is verstandig om voor verzending van goederen informatie in te winnen bij de importeur. Goederenzendingen bestemd voor Marokko moeten voorzien zijn van de volgende documenten. 

Handelsfactuur

Voor de inklaring van goederen is een factuur in tweevoud vereist. Op de factuur staan alle gebruikelijke gegevens in het Frans of Arabisch:

 • naam en adres van de importeur;
 • datum en plaats van verzending en bestemming;
 • merken, nummers, aantal en soort, van de afzonderlijke stukken;
 • goederenomschrijving;
 • bruto- en nettogewicht;
 • leveringsvoorwaarden en de FOB-waarde;
 • Het verdient voorkeur ook de CIF-waarde van de goederen in de factuur aan te geven, aangezien de Marokkaanse douane hierover de invoerrechten berekent;
 • Bij restpartijen moet duidelijk op de factuur aangegeven worden dat het om B-artikelen of tweedekeusartikelen gaat;
 • Aan het slot van de factuur moet een oorsprongsverklaring worden opgenomen in de volgende bewoordingen: ‘Nous certifions que les marchandises dénommées dans cette facture sont de fabrication et d’origine de …… (naam van het land).

De handelsfactuur hoeft niet ondertekend te worden. Legalisatie is niet vereist.

Pro-formafactuur

Voor het verkrijgen van de ‘engagement d’importation’, de ‘licence d’importation’ en de ‘déclaration préalable d’importation’ heeft de importeur een pro-formafactuur in vijfvoud nodig, liefst op briefpapier van de exporterende firma. De pro-formafactuur moet zo gedetailleerd mogelijk zijn en in ieder geval de navolgende gegevens bevatten:

 • de juiste omschrijving van de goederen;
 • HS-code van de goederen;
 • hoeveelheden (gewicht, aantal, afmetingen);
 • technische specificaties;
 • prijs per eenheid, prijs totaal;
 • leveringsconditie: de FOB-waarde moet apart worden vermeld in verband met de maritieme transportverzekering die in Marokko verplicht is;
 • land van oorsprong en van herkomst;

Eur1 en factuurverklaring

Goederen van EU-oorsprong kunnen op grond van het associatieakkoord tussen de Europese Unie en Marokko met een preferentieel tarief worden ingevoerd. Voor zendingen met een waarde hoger dan 6.000 euro kan de Kamer van Koophandel een Eur1-certificaat verstrekken. De douane moet het certificaat vervolgens geldig maken.

Voor zendingen met een waarde minder dan 6.000 euro kunt u volstaan met een factuurverklaring. Wilt u meer weten over de factuurverklaring? Kijk dan op de website van de KvK: Factuurverklaring.

Bij kleine zendingen voor particulieren bestemd voor privé-gebruik met een maximumwaarde van 5.500 dirham (ongeveer 497 euro) hoeft geen bewijs van oorsprong geleverd te worden. Hetzelfde geldt voor bagage van reizigers tot een maximumbedrag van 13.000 dirham (ongeveer 1.176 euro).

Certificaat van oorsprong

Certificaten van oorsprong zijn niet verplicht, maar kunnen wel gevraagd worden. Doorgaans wordt genoegen genomen met de oorsprongsverklaring op de factuur. Voor wijn is wel altijd een certificaat van oorsprong vereist. Een certificaat van oorsprong vraagt u aan bij de Kamer van Koophandel. Ga naar: CvO.

Transportdocumenten

De Kamer van Koophandel geeft een overzicht van de verschillende soorten van vervoer en de daarbij behorende transportdocumenten: vervoerssoorten.

Legalisatie van connossementen, gesteld in de Franse taal, is niet nodig. Order-connossementen zijn alleen toegestaan als een ‘notify-address’ wordt vermeld. Verder eisen de douanebeambten een kopie van de bill of lading of de airwaybill.

Paklijst

Om de inklaring te vergemakkelijken, verdient het aanbeveling een paklijst bij te voegen, ook al staan de gegevens al op de handels- en de pro-formafactuur. Op deze paklijst moeten in het Frans de aantallen, goederenomschrijving, maten en gewichten en de tariefpostnummers worden vermeld. Deze gegevens zijn van belang voor de identificatie van de zending. Zij moeten dan ook precies overeenstemmen met de overige documenten. Bij verschil in gewicht tussen de paklijst en de factuur moet soms een boete betaald worden.

Enig Document

Het Enig Document (ED) is een standaardformulier waarmee u onder andere aangifte ten uitvoer doet bij de Nederlandse douane. U kunt de aangifte digitaal doen, via Sagitta.
Meer informatie: Belastingdienst/Douane Nederland
U kunt ook uw expediteur of transporteur vragen u hierbij te helpen of de afhandeling over te nemen.

Overige links
De website van de Kamer van Koophandel geeft informatie over documenten, douane en belastingen, transport en logistiek: KvK Startpunt internationaal zakendoen.

Wat komt er kijken bij het vervoer van goederen naar het buitenland: transportregelingen.