Identiteitskaart

De nationale identiteitskaart(C.I.N) is een officieel identiteitsbewijs en wordt afgegeven door het Marokkaans Ministerie van Binnenlandse Zaken op de leeftijd van  12 jaar. De kaart kan worden aangevraagd ALLEEN ALS ER GELIJKTIJDIG EEN PASPOORT AANVRAAG INGEDIEND WORDT. De kaart heeft een verlengbare geldigheidsduur van 10 jaar en is verplicht voor alle Marokkanen, zowel in Marokko als in het buitenland. In Marokko is de identiteitskaart het belangrijkste stuk voor het aanleggen van alle administratieve dossiers en wordt deze vereist als identiteitsbewijs bij de Marokkaanse overheden en bancaire instellingen. Het Consulaat vereist eveneens de nationale identiteitskaart om te kunnen voorzien in de gevraagde consulaire dienstverlening (Legalisatie van documenten, afgifte, vervanging of verlenging van paspoorten, afgifte van het trouwboekje of de opmaak van een huwelijksakte). De afdeling van de nationale identiteitskaart binnen dit Consulaat Generaal is belast met het vervullen van alle nodige formaliteiten voor de identificatie van onze onderdanen, de afgifte, verlenging en wijziging van de Nationale Identiteitskaart (C.I.N).

Voorwaarden voor acceptatie van de aanvraag CIN
De persoonsgegevens op het geboorte-uittreksel moet exact overeenkomen met de huidige “Carte National” (CIN).
Indien een van de persoonsgegevens op een van de documenten afwijkt, dan moet men een UITGEBREIDE GEBOORTE-UITTREKSEL (Nouskha Kamila –النسخةالكاملة) voorleggen.

Een voorbeeld-aanvraag die NIET wordt geaccepteerd:

Op de Identiteitskaart staat bijvoorbeeld als geboortedatum 1965 terwijl op je geboorte-uittreksel 01-07-01965 staat wordt niet geaccepteerd.
Of er staat bijvoorbeeld op je identiteitskaart als voornaam Saida, terwijl op je geboorteuitreksel Saidaa, wordt ook niet geaccepteerd.
Er zijn tal van soortgelijke voorbeelden, en is het dus noodzakelijk dat de persoonsgegevens exact zijn zowel op je identiteitskaart als op het geboorteuitreksel. Bij afwijkingen op een van de documenten is het noodzakelijk een  UITGEBREIDE GEBOORTE-UITTREKSEL (Nouskha kamila –  النسخةالكاملة) te voorleggen.

Eerste afgifte van de Nationale Identiteitskaart

Een uittreksel van de geboorteakte in het Arabisch en in het Frans (minder dan 6 maanden oud) of een gelegaliseerde kopie van het VERNIEUWDE trouwboekje (de pagina’s betreffende de familienaam, de voornaam en de voornaam van de vader)

 • ·         VERNIEUWDE Trouwboekje van de ouders voor kinderen die in Nederland geboren zijn.

 •         Bewijs van inschrijving bij het consulaat (opgesteld door dit consulaat)

 •         4 recente pasfoto’s (4,5 cm x 3,5 cm) met vooraanzicht aanvrager

 •         Werkgeversverklaring of inschrijvingsbewijs school

 •         Kopie van Huwelijksakte (indien getrouwd)

 •         Zegelrechten

 •         de betrokkene dient de Marokkaanse nationaliteit te bezitten


Verlenging van de Nationale Identiteitskaart

 •        Een uittreksel van de geboorteakte in het Arabisch en in het Frans (minder dan 6 maanden oud) of een gelegaliseerde kopie van het                 VERNIEUWDE trouwboekje (de pagina’s betreffende de familienaam, de voornaam en de voornaam van de vader)

 •         Door het consulaat gelegaliseerd bewijs van inschrijving

 •         De te verlengen nationale identiteitskaart

 •          4 recente pasfoto’s (4,5 cm x 3,5 cm)  met vooraanzicht aanvrager

 •         Kopie van Huwelijksakte (indien getrouwd)

 •         Zegelrechten

 •         Werkgeversverklaring verplicht in geval van verandering van beroep

N.B. Verlenging vindt plaats na het vervallen de tienjarige geldigheidsduur van de nationale identiteitskaart

Duplicaat van de Nationale Identiteitskaart in geval van verlies of beschadiging

 •         Een uittreksel van de geboorteakte in het Arabisch en in het Frans (minder dan 6 maanden oud) of een gelegaliseerde kopie van het         VERNIEUWDE trouwboekje (de pagina’s betreffende de familienaam, de voornaam en de voornaam van de vader)

 •         Verklaring van verlies van de nationale identiteitskaart, afgegeven door de Nederlandse autoriteiten of door een Marokkaans         consulaat (een verklaring op erewoord die gelegaliseerd is door het consulaat kan beschouwd worden als verklaring van verlies)

 •         Uittreksel van de geboorteakte (minder dan 6 maanden oud) of kopie van het VERNIEUWDE trouwboekje (de paginas betreffende de         familienaam, de voornaam en de voornaam van de vader)

 •        Bewijs van inschrijving bij het consulaat

 •         4 recente pasfoto’s (4,5 cm x 3,5 cm)  met vooraanzicht aanvrager

 •         Kopie van Huwelijksakte (indien getrouwd)

 •         Zegelrechten

Bewijsstukken voor elke wijziging (werkgeversverklaring voor wijziging functie, bewijs van inschrijving op nieuw adres in geval van adreswijziging, rectificatievonnis in geval wijziging geboortedatum etc.)

Wijziging van de geslachtsnaam of van de geboortedatum

 •          Integrale kopie geboorteakte of kopie van het rectificatievonnis betreft de naam of geboortedatum

 •         Uittreksel geboorteakte of gelegaliseerde kopie van VERNIEUWDE trouwboekje(pagina’s betreffende de              familienaam, de         voornaam en de voornaam van de vader)

 •         Inschrijvingsbewijs

 •         4 recente pasfoto’s (4,5 cm x 3,5 cm)  met vooraanzicht aanvrager

 •         De te verlengen nationale identiteitskaart

 •         Kopie van Huwelijksakte (indien getrouwd)

 •          Zegelrechten

N.B. Minderjarigen kunnen vanaf 12 jaar een Nationale Identiteitskaart aanvragen, vanaf 18 jaar is de identiteitskaart verplicht. De nationale identiteitskaart is strikt persoonlijk en kan enkel en alleen opgehaald worden door de houder zelf. Er worden enkel uitzonderingen gemaakt voor personen die zich in een penitentiaire inrichting of opvoedingsgesticht bevinden en voor gehandicapten. De eerste categorie personen kunnen een familielid aanduiden om hun identiteitskaart op te halen op voorwaarde dat zij een machtiging kunnen overleggen die ondertekend is door het hoofd van de instelling waarin de betrokkene verblijft. Wat betreft de tweede categorie personen is het nodig dat zij onder voogdij staan van een van beide ouders of van iemand die verantwoordelijk is voor hun zorg.ereist als identiteitsbewijs bij de Marokkaanse overheden en bancaire instellingen. Het Consulaat vereist eveneens de nationale identiteitskaart om te kunnen voorzien in de gevraagde consulaire dienstverlening (Legalisatie van documenten, afgifte, vervanging of verlenging van paspoorten, afgifte van het trouwboekje of de opmaak van een huwelijksakte). De afdeling van de nationale identiteitskaart binnen dit Consulaat Generaal is belast met het vervullen van alle nodige formaliteiten voor de identificatie van onze onderdanen, de afgifte, verlenging en wijziging van de Nationale Identiteitskaart (C.I.N).