Producteisen Marokko

Normen
Marokko is aangesloten bij de International Standardisation Organisation en de Franse Standaardisatie Associatie AFNOR. Tevens is Marokko aangesloten bij de Codex Alimentarius van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties (FAO) met betrekking tot standaarden voor levensmiddelen.

De Service de Normalisation Industrielle Marocaine (SNIMA) heeft circa vierduizend productnormen ontwikkeld met betrekking tot afmetingen, technische specificaties, kwaliteit, veiligheid en testprocedures. Deze productnormen publiceert de SNIMA in een catalogus, maar ze zijn ook online op internet te raadplegen.

Het Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat heeft circa tachtig normen verplicht gesteld via een ‘arrêt d’homologation’, in verband met de gezondheid en veiligheid van de consument. Dit geldt voor levensmiddelen, farmaceutische producten en voor een aantal producten als gasapparaten, elektrische en huishoudelijke apparatuur, bouwmaterialen en speelgoed. De volledige lijst van deze goederen, waarvoor bij de douane een conformiteitcertificaat moet worden overlegd, is na te lezen op de website van SNIMA.


Inspectie


De producten waarvoor de verplichte normen gelden, worden bij aankomst in Marokko fysiek geïnspecteerd. De tests duren circa een week. Pas daarna kunnen de goederen uitgeklaard worden. Het tonen van een Nederlands certificaat geeft geen vrijstelling van inspectie, aangezien er geen verdrag is tussen Nederland en Marokko dat men elkaars certificaten erkent. Vaak is het niet verplicht een Nederlands certificaat bij de goederen te leveren. Het geeft echter wel vertrouwen in het product en kan de procedure versnellen. Als bij de test de goederen conform de normen bevonden worden, hoeft er niet betaald te worden. Zijn de goederen niet conform de normen, dan moeten zowel de tests als de kosten voor wederuitvoer of vernietiging van de goederen betaald worden.


Goederen vrijgesteld van inspectie

 • In bepaalde gevallen worden goederen vrijgesteld van inspectie:

 • Bij regelmatige zendingen wordt niet elke zending gecontroleerd en worden slechts steekproeven gedaan. Een ondernemer kan dan een  vrijstelling krijgen voor één jaar.

 • Zendingen onder bepaalde maximale bedragen en hoeveelheden die niet als bedreigend voor de volksgezondheid worden gezien, hebben  geen certificaat nodig en worden niet geïnspecteerd (maximale hoeveelheden staan vermeld op lijst met verplichte normen).

 • Bij producten die tijdelijk worden geïmporteerd (AT) voor veredeling, wordt niet geïnspecteerd.

 • Als er een ‘certificat de conformité’ is afgegeven door SNIMA of door een door Marokko erkende instantie (geldt niet voor Nederland,  aangezien er geen verdrag is op dit gebied).

Verpakking
Er gelden geen speciale regels voor de markering van containers bij verscheping naar Marokko. De vermelding van het nettogewicht in kilogram en andere specificaties van het product kunnen echter de douaneprocedures versnellen. Labels moeten in het Frans of het Arabisch worden opgesteld en moeten het land van oorsprong vermelden.

Etikettering

In het algemeen geldt dat de verpakking of etikettering van producten geen aanleiding mag geven tot misverstanden over de oorsprong van de goederen. Daarnaast verbiedt de Marokkaanse wet de import van goederen met een teken of opschrift dat gelijk is aan of sterk gelijkt op een officieel Marokkaans of religieus teken dan wel opschrift.

Er gelden specifieke etikettering voorschriften voor de verpakking van levensmiddelen, medicijnen en farmaceutische producten.
Bij voedingsmiddelen en dranken behoort het etiket in het Frans of Arabisch te zijn opgesteld en moet het de volgende gegevens bevatten:

 • de naam van het product;

 • een lijst met alle ingrediënten, op volgorde van het gewicht van groot naar klein;

 • netto hoeveelheid;

 • productiedatum en uiterste consumptiedatum;

 • wijze van conservering en indicatie van de bewaartemperatuur (verplicht voor onder andere vlees, gevogelte, zuivel, vis,

 • kant-en-klaarmaaltijden en vruchtensappen);

 • naam en adres van de producent, verpakker en importeur;

 • in sommige gevallen zijn er aanvullende eisen.

Voor farmaceutische producten en pesticiden bestaan voorschriften over de kwaliteit en etikettering. Op de verpakking van farmaceutische producten moet de productiedatum en de uiterste consumptiedatum voorkomen. Daarnaast dienen, als het product een samenstelling is, de naam en het percentage van elke component vermeld te worden.

Bron; Ministerie van economische zaken