Inschrijving  bij het Marokkaanse consulaat

Hieronder staan de te overleggen stukken voor kinderen die 16 jaar geworden zijn:

 • Kopie van het trouwboekje van de vader

 • (pagina’s 3 en 4 en de pagina waar de geboortedatum van het kind op staat of een geboorte uittreksel)

 • Paspoort van vader of moeder

 • Verblijfsvergunning of inschrijvingsbewijs school van het kind

 • Marokkaanse onderdanen met een reguliere verblijfstatus die in het consulair district wonen

 • (zie lijst Gegevens Consulaat), na 3 maanden verblijf

 • Kopie van de nationale identiteitskaart (recto verso)

 • 2 recente pasfoto’s

 • Verblijfsvergunning of een ander document dat bewijst dat u daadwerkelijk verblijft binnen het district van het consulaat

 • Trouwboekje of geboorte uittreksel in het Arabisch en in het Frans

 • Inschrijving is verplicht voor alle Marokkaanse onderdanen om gebruik te kunnen maken van de administratieve dienstverlening van dit consulaat.


N.B. Marokkaanse onderdanen die bij een bepaalde diplomatieke of consulaire post ingeschreven staan, dienen zich in geval van verhuizing naar een gemeente die niet onder het district valt van hun post/consulaat van inschrijving, opnieuw in te schrijven bij de diplomatieke/consulaire post van hun nieuwe verblijfplaats. Deze zal dan hun dossiers opvragen bij de oude post.