Inkomstenbelasting


Individuen in Marokko worden belast met een algemene inkomstenbelasting op hun totale inkomen, dit wil zeggen het inkomen uit Marokkaanse en buitenlandse bronnen. De inkomstenbelasting is van toepassing op Marokkaanse ingezetenen en op inkomsten uit zakenactiviteiten, loon en salaris, landbouw, huur en kapitaal.
Buitenlandse niet-ingezetenen moeten in Marokko inkomstenbelasting betalen over het inkomen verkregen uit Marokkaanse bronnen. Een individu wordt als ingezetene gezien als hij zijn permanente verblijf in Marokko heeft, zijn belangrijkste inkomsten in Marokko genereert of meer dan 183 dagen van het jaar in Marokko verblijft.

Belastingtarieven 
44% bij 60.001 MAD en hoger
36.001 tot 60.000 MAD  35%
24.001 tot 36000 MAD   21%
20.001 tot 24000 MAD   13%
1 tot 20.000 MAD            0%
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *