IMTIAZ

Imitiaz is een rechtstreekse financiële steunprogramma ontworpen door de staat om projecten van het MKB met een hoog potentie te ondersteunen:

  • subsidie verlenen van maximaal 5 miljoen dirham per bedrijf (donatie door de staat), dit staat voor 20% van de financiële behoeften, met inbegrip van belastingen
  • MKB toestaan tot bankkredieten.
  • MKB’ s toestaan om hogere niveaus te bereiken in omvang, winstgevendheid en in toegevoegde waarde.

Het proces is transparant en snel:

De begunstigde MKB’ s worden geselecteerd na een nationale mededinging van een particulierprivaat comité.

Het dossier wordt eerst goedgekeurd door een partnerbank, die deze vervolgens verstuurd naar de Nationale Agentschap voor MKB.

Het tijdstip van de reacties en de beslissingen wordt bekend gemaakt aan het begin van elke oproep tot projectvoorstellen.

Meer informatie over het Imtiaz programma vindt u op de website van het Nationaal Agentschap voor de Bevordering van het MKB (ANPME)

Algemene bannerset