MAROC RELIEF

Maroc Relief is een Nederlandse/Marokkaanse humanitaire hulp organisatie die handelt vanuit Islamitische waarden. Enkele van deze waarden zijn, barmhartigheid, solidariteit en goed handelen. Maroc Relief voelt zich verbonden met arme en achtergestelde mensen in de wereld en in het bijzonder Marokko. Maroc Relief streeft naar een duurzame verbetering van hun situatie, en in het bijzonder naar de versterking van de maatschappelijke positie van wezen en weduwemoeders.

Maroc Relief wil een bijdrage leveren aan een duurzame wereld zonder armoede en met gelijke kansen voor iedereen. Samen met lokale organisaties in Nederland en Marokko streeft Maroc Relief naar een wereld waarin alle burgers  gelijke toegang hebben tot middelen en kansen voor ontwikkeling en ontplooiing.

Het werk van Maroc Relief is gericht op structurele armoedebestrijding met een nadruk op  duurzame economische ontwikkeling. Daarbij focust Maroc Relief zich op de volgende thema’s: gezondheidszorg, onderwijs, sociaal ondernemerschap, vrouwen en ontwikkeling, cultuur en sport.

Neem contact met ons op!

Zelf doneren?

Uw donatie is welkom op:

ING BANK NV  NL73INGB0004556154                                                                                                                                                   t.n.v Stichting Maroc Relief